Polityka Cookies

Strzylak

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasadyprzechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies,służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przezUżytkownika, przez Michał Strzylak z siedzibą w Kraków, ul Oboźna 29/8 .

§1

Definicje

 1. Administrator oznacza Michał Strzylak z siedzibą w Kraków ul Oboźna 29/8 . NIP: 796283 93 18 któryświadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp doinformacji w urządzeniach użytkownika.
 2. Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególnościniewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta zestron internetowychSerwisu.
 3. Cookies Administratora oznacza Cookies zamieszczaneprzez Administratora, związane ze Świadczeniemusług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Serwis oznacza stronę internetową, pod którąAdministrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie strzylak.pl
 5. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie zapośrednictwem, którego Użytkownik uzyskujedostęp do stron internetowych Serwisu
 6. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpiecznedla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostaniesię do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania luboprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalajązidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwisindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookiessesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentuzakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiekdanych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na UrządzeniuUżytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danejprzeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiekdanych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączeniadostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe,poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§3

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnejkonfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu dopreferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowychSerwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jegoindywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lubregionu, z którego pochodzi Użytkownik
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celurealizacji procesów niezbędnych dla pełnejfunkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu dopreferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowychSerwisu. W szczególności pliki te pozwalająrozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlićstronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetoweSerwisu.
 3. Administratorwykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególnoścido poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowaniedostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celuanaliz i badań oraz audytu oglądalności, a wszczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jakisposóbUżytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanieich struktury i zawartości.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celuświadczenia usług reklamowych, a w szczególnoścido dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktówfirm trzecich.
 6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administratorcookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

§4

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienićustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmianyustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownikmoże dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracjiusługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, abyblokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarkiinternetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies naurządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobachobsługi plików cookies dostępne są w ustawieniachoprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownikmoże w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąćna niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Masz pytanie? Skorzystaj z formularza

Zadaj pytanie