Aktualności

Koniec kredytów na 100% wartości nieruchomości? czyli zmiany od 01.2014!

Na początku czerwca Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła ostateczną wersję tego
dokumentu.
Nowa Rekomendacja S koncentruje się przede wszystkim na regulacjach dotyczących trzech
bardzo istotnych płaszczyzn związanych z finansowaniem zakupu mieszkań. Chodzi o:
  • Konieczności posiadania wkładu własnego.
  • Maksymalny okres spłaty zadłużenia, oraz
  • Zaciąganie kredytu w walutach obcych.
Zgodnie z harmonogramem, Rekomendacja zacznie obowiązywać od 1.01.2014r.
 
Konieczność posiadania wkładu własnego
Jednym z najbardziej istotnych zapisów, w odświeżonej rekomendacji S, są zapisy dotyczące
zmian w zakresie wymaganej wielkości współczynnika LTV (stosunek kredytu do wartości
nieruchomości), czyli tym samym wysokości wymaganego wkładu własnego.
Zgodnie z zaleceniami KNF klienci starający się o kredyt hipoteczny powinni posiadać minimum 20% wkładu własnego.
Zapis ten był jednak ciężki do zaakceptowania przez potencjalnych kredytobiorców. Dlatego też KNF zdecydowała się nieco go złagodzić, dając bankom czas do końca 2017 roku na jego wprowadzenie.
Do tego czasu banki mają za podwyższać wielkość współczynnika LTV, zgodne z
harmonogramem:
  •    95% dla kredytów zaciąganych od 01.01.2014 roku,
  •   90% dla kredytów zaciąganych w 2015 roku oraz
  •   85% dla zobowiązań powstałych w roku 2016,
  •   80% dla zobowiązań zaciąganych do początku roku 2017
Biorąc pod uwagę, że niemal połowa kredytów udzielana jest na więcej niż 80 proc. wartości nieruchomości (wg. Związku Banków Polskich ? stan na koniec II kw. 2013), zmiana proponowana przez KNF to prawdziwa rewolucja. Polacy będą mieć spore trudności, aby sprostać nowym oczekiwaniom. Tym bardziej, że sama transakcja zakupu wymaga jeszcze dodatkowych wydatków, konieczne są też pieniądze na wykończenie.
 
Idea z kredytami z wkładem własnym oraz proponowane przez KNF tempo jej wdrożenia niesie jednak też ryzyko. Wprawdzie, zgodnie z rekomendacją S każdy klient zaciągający kredyt mieszkaniowy będzie zobowiązany podpisać deklarację, że pieniądze na wkład własny nie pochodzą z kredytu, to otwarte pozostaje pytanie jak bank będzie weryfikował takie informacje. Rodzi się obawa, że klienci będą pożyczać pieniądze na wkład własny, a jeśli nie na wkład własny to na wykończenie mieszkania. Koszty tego kredytu będą dużo wyższe niż oprocentowanie kredytów mieszkaniowych co będzie się niekorzystnie przekładało na ich sytuację finansową i zdolność do
spłaty rat.
 
Obecnie klienci mają jeszcze dokąd się udać po kredyty na całe mieszkanie, ale lista instytucji
udzielających kredytu na 100% zmienia się dynamicznie. W tym momencie pozostało ich 10, są
to:
 Alior
 BOŚ
 BRE
 DB
 Eurobank
 GNB
 Millennium
 PeKaO
 PKO
 Pocztowy
 
Maksymalny okres spłaty zadłużenia
Nowa Rekomendacja S wprowadza również zmiany w wytycznych dotyczących okresu kredytowania. Zgodnie z nowymi instrukcjami, kredyty hipoteczne nie mogą być udzielane na dłużej niż 35 lat, przy czym optymalny, rekomendowany klientom okres spłaty powinien wynosić co najwyżej 25 lat.
W sytuacji gdy kredytobiorca wybiera okres kredytowania przekraczający 30 lat, jego zdolność kredytowa powinna być wyliczona tak samo, jak dla zobowiązania na 30 lat. Z jednej strony KNF wydłuża okres liczenia zdolności kredytowej z 25 do 30 lat, ale jednocześnie, zamierza ograniczyć maksymalny czas trwania kredytów mieszkaniowych. Nie tylko nie chce słyszeć o pożyczaniu na 50 lat, ale nawet na 40.
Dodano: 2013-10-25